Mr Hertzberg provides objectives for the Digitaliseringsrådet and fulfills the digitalisering's vision and the policy of the government.  The following goals should be applied in the case of described below.

"att skapa förståelse kring samhällets digitalisering och vilka effekter det har på demokratin."

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/11/sverigeframjare-demokrati-och-digitalisering2/

"It consists of leading experts from universities, private and public sector and one office under the leadership of Minister for Digital Development."
Is the Digitaliseringsrådet providing the true conceptual framework for the non-discriminatory, egalitarian, citizen-friendly, democratic  implementation of the digital-mail system by Kiva ?
Below, I am addressing the  questions to Mr. Hertzbereg, the head of the digitaliseringsrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Vi är digitaliseringsrådet
Uppdraget utgår ifrån det yttersta målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utöver visionen utgör digitaliseringsstrategins fem delmål: digital ledning, digital kompetens, digital trygghet, digital infrastruktur, digital innovation viktiga utgångspunkter för arbetet. "

 

 English

 

Welcome to the Swedish National Digitalisation Council

Sweden has an objective to be the best in the world at utilising the opportunities created by digitisation. For this reason, the government established the Swedish national digitalisation council in spring 2017.

The national council’s undertaking is to promote the implementation of the government’s digitalisation strategy. It consists of leading experts from universities, private and public sector and one office under the leadership of Minister for Digital Development.

The objective of the government’s digitalisation strategy is that Sweden shall be the best in the world at utilising the opportunities created by digitalisation. The strategy is based on five interim objectives: digital competence, digital innovation, digital security, digital infrastructure and digital management.


Why a Swedish National Digitalisation Council?

The government needs independent experts to:

  • Analyse/follow – understand and indentify the challenges associated with digital development
  • Promote - promote digitalisation based on the goal of the strategy
  • Propose - suggest recommendations

 

 

Nils Hertzberg

https://digitaliseringsradet.se/media/1081/klippt_216x108_hertzberg-nils-2018_webb.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=131914433520000000

Kanslichef
nils.hertzberg@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 57 60

Kort om: 
Nils har tidigare startat regeringens Bredbandsforum och arbetat tio år vid Regeringskansliet främst med IT-policyfrågor, statsbudgeten och myndighetsstyrning.

Joakim Sjunnesson

https://digitaliseringsradet.se/media/1339/klippt_216_108_joakim.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=132490729250000000

Analytiker
joakim.sjunnesson@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 58 61

Kort om:
 Joakim har närmat sig arbetet med samhällets digitalisering succesivt, senast från PTS inom området digital infrastruktur.

Han har bred myndighetserfarenhet från bland annat Försäkringskassan, Skolverket och PTS där han huvudsakligen arbetat med utredning, analys och främjande.

Jörgen Ahlström

https://digitaliseringsradet.se/media/1201/web_nr2_ahlstroem-joergen_2019.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=131937456810000000

Projektledare 
jorgen.ahlstrom@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 56 90

Kort om:
Jörgen har en bakgrund från både offentlig- och privat sektor där han bland annat arbetat med delaktighets- och innovationsfrågor.

Under 2016-2017 arbetade Jörgen i utredningen för webbtillgänglighetsdirektivet vid Finansdepartementet.

Sara Lidbaum

https://digitaliseringsradet.se/media/1333/sara-lidbaum-liten-3.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=132309043940000000

Kommunikationsansvarig 
sara.lidbaum@digitaliseringsradet.se
Telefon: 08-678 55 00 

Kort om:
Sara har stor erfarenhet av att skapa förståelse kring samhällets digitalisering och vilka effekter det har på
demokratin.

De senaste åren har hon arbetat med förändringsledning och strategiarbete kopplat till digital
omställning inom offentlig sektor. 

 

 

 

   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

   

.