Justitieombudsmannen

 

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Verksamhet

Tillsättning till ombudsman sker vart fjärde år genom val i riksdagen. I regel är justitieombudsmännen jurister. Idag finns fyra justitieombudsmän, varav en är chefsjustitieombudsman. De har var och en sitt ansvarsområde.

Justitieombudsmannaämbetet är opolitiskt och är en av komponenterna av riksdagens kontrollmakt. Ämbetet har till funktion att skydda den enskilde mot myndighetsövergrepp och förhindra maktmissbruk av tjänstemän. Till Riksdagens ombudsmän skriver allmänheten för att klaga på hur de blivit behandlade av myndigheter och dess befattningshavare, vilket är ämbetets huvudsakliga arbetsområde. Om dessa anmälningar är anonyma kan inte frågan behandlas, men kan i så fall leda till att ombudsmännen tar ett initiativ. Om Riksdagens ombudsmän finner att klagan har rättslig eller etisk grund, kan de göra en erinran, och klaga på den befattningshavare eller myndighet som brutit mot lagen eller misskött sitt arbete på annat sätt. Individen som inlämnar klagomål behöver inte vara svensk medborgare eller ha uppnått en viss ålder.

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till olika funktioner på JO

JO-anmälan

Göra en JO-anmälan 

Fråga om ärenden, handlingar, utlämnande m.m.

Frågor om ärenden (registrator)

Övriga frågor

Övriga frågor till JO 
Besök även vår sida med 
vanliga frågor och svar

Adress och öppettider

Besöks- och telefontid kl. 09.00–11.30 och 13.00–15.00

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327
103 26 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 4 A
Telefon 08-786 51 00
Texttelefon 020-600 600
Fax 08-21 65 58
E-post 
justitieombudsmannen@jo.se  [använd vårt formulär för att skicka in JO-anmälan om anmälan innehåller känsliga uppgifter – formuläret kommunicerar via en krypterad förbindelse. Till JO-anmälan]

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

.