ÖVERHETEN 
 
 
Makten och Satir i Sverige 
hur  gör man medborgarna små
 

Varför upplever människor svårigheter att skämta om politiker och ämbetsmän? I motsats till exempelvis England och Italien är satiren nästintill obefintlig i Sverige. En möjlig förklaring kan återfinnas hos Barrling.
en förklaring finns hos Barrling.
"
Avvikande 2023 – Katarina Barrling: Stortro och husförhörsanda"

 se LÄNK
     
     
 

Detta seminarium behandlar avvikandet som fenomen. Mot en idéhistorisk bakgrund ger vi både historiska och samtida exempel på personer som verkligen brutit mot normen. Vi ställer också frågan hur den svenska synen på avvikaren kan förstås mot Sveriges historiska arv av lutheranism och de nära banden mellan stat och kyrka. Är det så att en kultur där religiös tro och kyrka genom seklerna sammanflätats med statsmakten har gett upphov till en form av ”statslutheranism”? Och går det att dra paralleller mellan det sekulära samhällets behandling av dem som avviker och kyrkans behandling av kättaren i äldre kristen tid? 
 


Politiker som är vana vid att motta hyllningar  finner sig ifrågasatta till och med den mildaste formen av ironi. Det har märkts att bristen på vördnad från vår sida kan resultera i trakasserier och mobbning från dessa individer.
follow the case on Twitter and
www.ecolanum.org/_main_plastic
 Politiker som är vana vid att motta hyllningar  finner sig ifrågasatta till och med den mildaste formen av ironi. Det har märkts att bristen på vördnad från vår sida kan resultera i trakasserier och mobbning från dessa individer.
follow the case on Twitter and
www.ecolanum.org/_main_plastic